Hur du engagerar dig

Du som medlem kan välja att engagera dig på flera olika sätt:

  •      Du kan delta i Unga Örnars verksamhet genom att t.ex åka på läger, kollo eller kurser 
  •      Du kan sitta med i styrelsen i din avdelning eller i distriktet
  •      Du kan starta gruppverksamhet (roliga fritidsgrupper inom ex dans, musik, pyssel, teater och spel mm)
  •      Du kan bli lekvolontär för barn som varit på flykt
  •      Du kan engagera dig i barnpolitiska frågor via vår barnombudsgrupp, som skribent mm
  •      Du kan vara lägerledare eller hjälpledare på läger, eller ledare/samordnare för kurser
  •      Du kan välja att bara vara medlem och stödja Unga Örnars verksamhet (kanske följa med oss någon gång på våra familjedagar, prideparad mm?)

 

Kontakta distriktet och vår distriktsombudsman via:
Telefon: 073-7214900